Hammadde & Yardımcı
Kimyasallar

hammadde ve yardımcı kimyasallar

"Hammadde ve kimyasallar" ürünleri, çeşitli endüstriyel uygulamalarda önemli rol oynayan temel bileşenlerden oluşur. Bu ürünler arasında; izosiyanatlar, baz polyoller, dimetil formamid (dmf) ve metilen klorid gibi özel kimyasallar bulunur.

İzosiyanatlar, poliüretan sentezi gibi birçok farklı malzemenin üretiminde yaygın olarak kullanılırken, baz polyoller, bu süreçte reaktif bir bileşen olarak görev yapar ve nihai ürünün özelliklerini belirlemede önemli bir rol oynar.

Dimetil formamid (dmf), çözücü ve reaktif bir ajan olarak kullanılır ve organik sentezlerde yaygın olarak tercih edilir. Metilen klorid ise, çözücü olarak kullanılmasının yanı sıra, metal işleme ve boya endüstrisinde çeşitli amaçlar için kullanılır. Bu bileşenlerin doğru kullanımı ve işlenmesi, endüstriyel üretim süreçlerinde kalite, verimlilik ve güvenlik açısından kritik öneme sahiptir. 

ÜRÜN DETAYLARI

İZOLASYONATLAR

BAZ POLYOLLER

DİMETİL FORMAMİD (DMF)

METİLEN KLORİD 

APEX GRUP KİMYA